Velosipēdistu drošības un izglītīibas fondam ir nepieciešams dažāda veida atbalsts- tas var būt gan brīvprātīgs darbs, gan piedalīšanās fonda rīkotajās vai atbalstītajās aktivitātēs, gan fonda programmu realizēšanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma vai naudas līdzekļu ziedošana, gan savu pakalpojumu sniegšana fondam bez maksas vai par būtiski samazinātu samaksu.

Katrs atbalsta sniedzējs vai tā norādītais produkts, pakalpojums vai zīmols, izņemot gadījumus, ja dotais atbalstītājs vēlēsies palikt anonīims, tiks pieminēts fonda publicitātes aktivitāšu ietvaros.

Iesakām iepazīties ar fonda programmām (rīcības virzieniem) un aktivitāšu plānu lai lemtu par piemērotāko atbalsta formu.

Lai kļūtu par Velosipēdistu drošības un izglītīibas fonda atbalstītāju, sazinieties ar fonda valdi- e-pasts: velofonds[at]inbox.lv, tālrunis 29239273 !